Komornicy i agenci egzekucyjni. Pomoc i doradztwo ekspertów.

Komornicy w Anglii i Walii są obecnie znani jako „agenci egzekucyjni”, jednak w dalszym ciągu nazywają ich komornikami.
Mają oni prawo do usuwania i sprzedawania Twoich towarów, aby spłacić dług. Zobacz https://www.dobrykomornik.com.pl/. W większości przypadków mogą się oni zaangażować dopiero po skierowaniu sprawy do sądu przez wierzyciela.
Podkreślamy, co komornicy mogą, a czego nie mogą zrobić i co komornicy mogą wziąć podczas wizyty. Porozmawiamy również o opłatach komorniczych i prawach przysługujących komornikom. Na tej stronie podkreślamy niektóre z ważnych pytań, które zadajemy na temat komorników sądowych.

Jakie długi inkasują komornicy?

Komornicy nie mogą ściągać długów regulowanych ustawą o kredycie konsumenckim, takich jak kredyty płacowe, karty kredytowe czy kredyty w rachunku bieżącym, chyba że:
Wierzyciel pozwał Cię do sądu i uzyskał orzeczenie sądu okręgowego, oraz zignorowałeś lub nie zapłaciłeś kwoty zasądzonej przez sąd. Oprócz niezapłaconych należności, komornicy pobierają również kilka innych rodzajów długów, w tym:

  • Zaległości podatkowe rady
  • Zaległości w zakresie alimentów na rzecz dzieci
  • Grzywny kryminalne
  • Kary za postój wydawane przez władze lokalne
  • Zaległości z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych w przypadku osób prowadzących działalność na własny rachunek

Czy policja może angażować się w komorników?

Policja może pomóc komornikowi w wykonaniu jego pracy tylko w bardzo ograniczonej liczbie przypadków. Jest to dozwolone, jeśli:

  • komornik sądowy wykonuje nakaz kontroli
  • Komornik zwrócił się do sądu o wydanie nakazu wejścia, a sąd zgodził się, że policja może w tym pomóc.

Policja nie może pomóc komornikowi w żadnych innych okolicznościach.

Policja może pomóc komornikowi sądowemu, aby upewnić się, że nie występują żadne zakłócenia. Dodatkowe wskazówki https://www.komornicy.pomorskie.pl/czy-komornicy-pracuja-w-weekendy/. Muszą pozostać bezstronni i nie mogą inaczej pomóc komornikowi.

Po sporządzeniu przez komornika listy towarów i przejęciu ich pod kontrolę, możesz zostać aresztowany, jeśli ukryjesz, usuniesz lub celowo uszkodzisz którykolwiek z tych towarów.
Jeśli będziesz działał w sposób grożący lub agresywny, możesz zostać aresztowany. komornik mógłby również zostać aresztowany, gdyby działał w ten sposób. Możesz również zostać aresztowany, jeśli „przeszkadzasz” komornikowi, na przykład fizycznie uniemożliwiając mu usunięcie towaru.
Nie możesz zostać aresztowany za odmowę wpuszczenia komornika sądowego, jeśli nie był on jeszcze w domu i nie sporządził listy towarów.

Czy są komornicy, jakich widziałem w telewizji?

Filmy dokumentalne o komornikach często koncentrują się na zadłużeniu przedsiębiorstw lub zwrocie domów lub pojazdów. Wynika to z faktu, że w takich przypadkach mają oni prawo do włamania się do mienia. W przypadku większości rodzajów długów nie mają prawa się włamywać.
W rzeczywistości komornicy spędzają wiele czasu, pukając do drzwi i dokonując płatności. Nie sprawia to, że telewizja jest bardzo ciekawa. Widzowie są bardziej zainteresowani sytuacjami emocjonalnymi lub konfrontacyjnymi, nawet jeśli nie są one tak powszechne w rzeczywistości.
Oczywiście radzenie sobie z komornikami nigdy nie będzie przyjemnym doświadczeniem, ale sytuacje przedstawione w filmach dokumentalnych często pogarszają jego wygląd.

Pomoc z komornikami sądowymi.


List lub wizyta komornika sądowego jest znakiem, że potrzebujesz bezpłatnej i bezstronnej pomocy w spłacaniu długów. Firmy mogą udzielać porad w zakresie budżetowania eksperckiego, aby pomóc w radzeniu sobie z długiem komornika sądowego i zarządzaniu Państwa sytuacją.
Aby zbudować budżet i uzyskać osobisty plan działania, który pozwoli Ci radzić sobie z Twoim zadłużeniem, skorzystaj z profesjonalnej firmy.